Επικοινωνία

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα “Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα”

Freie Universität Berlin
Universitätsbibliothek
Center für Digitale Systeme (CeDiS)
Πρόγραμμα “Μνήμες από την Κατοχή”

Διεύθυνση

Ihnestraße 24
Διεύθυνση γραφείου: Fabeckstr. 7
14195 Berlin
Τηλέφωνο: +49 30 838 52775
Fax: +49 (0)30/838-452775
E-Mail: info@occupation-memories.org

Διαδύκτιο:

https://ekpaidevsi.occupation-memories.org (Ελληνική Εκπαιδευτική Πλατφόρμα)
https://bildung.occupation-memories.org (Γερμανική Εκπαιδευτική Πλατφόρμα)
http://www.occupation-memories.org/de
https://archive.occupation-memories.org/de
http://www.cedis.fu-berlin.de