Προσωπικά δεδομένα

Η πρόσβαση στο αρχείο και στην εκπαιδευτική πλατφόρμα «Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλαδα», συνεπάγεται την επεξεργασία ορισμένων προσωπικών σας δεδομένων, η οποία περιορίζεται αυστηρά σε σχετικές τεχνικές απαιτήσεις και τηρεί τις προβλέψεις του νόμου.

Η παρεχόμενη υπηρεσία συνίσταται σε μια ελεύθερα προσβάσιμη ιστοσελίδα (Ιστοσελίδα MOG, σε: http://www.occupation-memories.org), στην οποία, μετά από σχετική εγγραφή, είναι ενσωματωμένα ένα διαδικτυακό αρχείο (Αρχείο MOG, σε: https://archive.occupation-memories.org) και μια εκπαιδευτική πλατφόρμα (Εκπαιδευτική Πλατφόρμα MOG, σε: https://ekpaidevsi.occupation-memories.org/). Τα δεδομένα των χρηστών που συλλέγονται για την ιστοσελίδα MOG διαφέρουν σημαντικά από εκείνα που συλλέγονται για τη χρήση του Αρχείου MOG και της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας MOG.

Για την ιστοσελίδα MOG ισχύουν γενικά οι όροι χρήσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Freie Universität Berlin (https://www.fu-berlin.de/en/redaktion/impressum/datenschutzhinweise/index.html στα αγγλικά) με εξαίρεση των σημείων 6 (χρήση της εξωτερικής μηχανής αναζήτησης „Google CSE“)   και 7 (χρήση Social Plugins).

Για το Αρχείο MOG και την Εκπαιδευτική Πλατφόρμα MOG ισχύει η εξής δήλωση περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Τα προσωπικά σας δεδομένα είναι απαραίτητα, προκειμένου να σας επιτραπεί η χρήση του Αρχείου MOG και της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας MOG αλλά και για σκοπούς εσωτερικής διαχείρισης των χρηστών. Τα δεδομένα των χρηστών χρησιμοποιούνται κατά τα λοιπά μόνον για την κατάρτιση στατιστικών πρόσβασης με σκοπό τη βελτιστοποίηση του Αρχείου MOG και της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας MOG. Στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προβαίνουμε μόνον, εφόσον υπάρχει συναίνεση εκ μέρους του χρήστη και σύμφωνα με τις νομοθετικές προβλέψεις του ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου. Είναι σημαντικό για εμάς να καταστήσουμε σαφείς τους λόγους για τους οποίους επεξεργαζόμαστε ορισμένα δεδομένα και για ποιούς σκοπούς τα χρησιμοποιούμε. Ακολούθως παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Μπορείτε να αποστείλετε το ηλεκτρονικό σας μήνυμα στη διεύθυνση info@occupationmemories.org.

 1. Τι είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο, του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί (το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα). Στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα περιλαμβάνονται πληροφορίες όπως το όνομα σας, η ταχυδρομική και η ηλεκτρονική διεύθυνση, καθώς και η διεύθυνση IP (εφόσον δεν έχει ανωνυμοποιηθεί). Πληροφορίες που δεν μπορούν να οδηγήσουν σε ταυτοποίησή σας (όπως για παράδειγμα ανώνυμα Log-File, στα οποία πρωτοκολλούνται οι χρησιμοποιούμενοι τύποι Browser), δεν εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία.

 1. Χρήση του Αρχείου MOG με τον URL «https://archive.occupation-memories.org» και της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας MOG με τον URL (https://ekpaidevsi.occupation-memories.org/)

Μετά από την εγγραφή σας στο Αρχείο MOG ή στην Εκπαιδευτική Πλατφόρμα MOG, η διεύθυνση IP σας, η σελίδα από την οποία φτάσατε σε εμάς, η ημερομηνία, η ώρα, το σύστημα λειτουργίας και ο φυλλομετρητής (Browser) που χρησιμοποιείτε αντιστοιχίζονται με την ταυτότητα σας ως χρήστη. Η αντιστοίχιση αυτή είναι απαραίτητη για τεχνικούς λόγους. Η αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων αυτών διατηρείται σε ανωνυμοποιημένη μορφή για στατιστικούς σκοπούς (π.χ. αναλύουμε τη συμπεριφορά των χρηστών και ερευνάμε σε ποιές σελίδες υπάρχει πρόσβαση, ποιοί φυλλομετρητές (Browser) χρησιμοποιούνται κ.λπ.) και έχει ως σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών μας. Η αποδοχή των παρόντων όρων προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συνεπάγεται και την αποδοχή της ως άνω περιγραφόμενης επεξεργασίας δεδομένων.

 1. Ποιος αποθηκεύει δεδομένα;

Τα προσωπικά δεδομένα που κοινοποιείτε συλλέγονται και χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, Κέντρο Ψηφιακών Συστημάτων (CeDiS, τα στοιχεία επικοινωνίας του οποίου περιλαμβάνονται στο σημείο 12) και αποθηκεύονται στο Κέντρο Δεδομένων (Data-Center) του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου.

Δεν κοινοποιούνται σε τρίτα πρόσωπα ούτε υπόκεινται σε επεξεργασία εκτός του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου, χωρίς την προηγούμενη συναίνεση σας ή εφόσον δεν είμαστε νομικώς υποχρεωμένοι ή δεν νομιμοποιούμαστε στην περαιτέρω κοινοποίηση τους (ενδεχομένως αυτό θα μπορούσε να γίνει για λόγους ποινικής δίωξης για λογοκλοπή ή άλλα αδικήματα, σχετιζόμενα με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας).

 1. Επεξεργασία των δεδομένων εγγραφής σας

Μόνιμα – δηλαδή τουλάχιστον όσο διαρκεί η εγγραφή σας – αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που απαιτούνται για τη χρήση των υπηρεσιών μας. Πρόκειται για τα δεδομένα, τα οποία είναι απαραίτητο να καταχωρηθούν κατά την εγγραφή σας στο Αρχείο MOG ή στην Εκπαιδευτική Πλατφόρμα MOG, όπως ο τίτλος σας, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η ταχυδρομική διεύθυνση, το επάγγελμα και το ίδρυμα ή ο φορέας για το(ν) οποίο εργάζεστε, η ιστοσελίδα του ιδρύματος ή του φορέα για το(ν) οποίο εργάζεστε, ο σκοπός της έρευνάς σας, δηλ. ο σκοπός της χρήσης (εφεξής: «Δεδομένα εγγραφής»). Μετά από την εγγραφή σας σάς κοινοποιούμε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας (εφεξής: «Δεδομένα εισόδου-Login»).

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα εγγραφής στο πλαίσιο της διαχείρισης χρηστών και μόνο εφόσον είναι απαραίτητο για λόγους εύρυθμης χρήσης του Αρχείου MOG ή της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας MOG και κυρίως για την επικοινωνία μας με εσάς σχετικά με τη χρήση του Αρχείου MOG ή της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας MOG. Επίσης είναι πιθανό να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα που καταχωρήσατε κατά την εγγραφή σας (ιδίως την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας), προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας όχι μόνο σχετικά με την παρούσα υπηρεσία μας, αλλά και για λοιπές διαδικτυακές υπηρεσίες που διαθέτει το Κέντρο Ψηφιακών Συστημάτων, όπως για παράδειγμα για την αξιολόγηση της χρηστικότητας της πλατφόρμας, για τυχόν προτάσεις τεχνικών προσαρμογών/βελτιώσεων ή άλλες ψηφιακές διαδικτυακές υπηρεσίες του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου. Η αποδοχή των παρόντων όρων προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνεπάγεται και την αποδοχή της ως άνω περιγραφόμενης μορφής επεξεργασίας δεδομένων.

 1. Επεξεργασία δεδομένων χρήσης

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα χρήσης (δηλαδή πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες χρήσης), τα οποία συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια της χρήσης του Αρχείου MOG και της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας MOG, προκειμένου να βελτιστοποιήσουμε τη χρήση τους, μέσω της ανάλυσης της συμπεριφοράς των χρηστών και των ροών δεδομένων. Οι μεμονωμένες ενέργειες αντιστοιχίζονται με το λογαριασμό του χρήστη. Κάθε φορά που συνδέεστε στην πλατφόρμα με τα δεδομένα εισόδου σας (Login) και χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες του Αρχείου MOG ή της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας MOG, συλλέγονται δεδομένα χρήσης. Εσωτερικά καταγράφεται άπαξ η ημερομηνία δημιουργίας ή η τελευταία ημερομηνία τροποποίησης της εκάστοτε συνεισφοράς σας (π.χ. μιας παρατήρησης ή ενός σχολίου). Ομοίως αποθηκεύεται εσωτερικά για την εν λόγω συνεισφορά η ταυτότητά σας (ID), η οποία επιτρέπει την ταυτοποίησή σας ως συντάκτη. Δημοσίως ορατό είναι μόνον το όνομα χρήστη που έχει δημιουργηθεί για το Αρχείο MOG ή την Εκπαιδευτική Πλατφόρμα MOG και το οποίο αποτελείται απο το όνομα που έχει επιλεγεί από τον εγγεγραμμένο χρήστη. Με την αποδοχή των παρόντων όρων προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποδέχεστε και την περιγραφόμενη μορφή επεξεργασίας των δεδομένων.

 1. Επεξεργασία των δεδομένων που έχουν εισαχθεί στο Αρχείο MOG από τους χρήστες

Το Αρχείο MOG σας παρέχει τη δυνατότητα να προσθέτετε σε μεμονωμένα σημεία των συνεντεύξεων σημειώσεις και να τις αποθηκεύετε στο προσωπικό σας πεδίο εργασίας. Περαιτέρω έχετε τη δυνατότητα να καθιστάτε τις σημειώσεις σας ορατές και για άλλους χρήστες. Μετά από σχετική επιμέλεια οι σημειώσεις δημοσιεύονται.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στις οδηγίες για τις παρατηρήσεις και τα σχόλια των χρηστών στο Αρχείο MOG :

http://www.occupation-memories.org/archive/terms_user_comments/index.html

Σε περίπτωση διαγραφής των δεδομένων χρήστη, οι σημειώσεις που έχουν δημοσιευθεί θα είναι εφεξής ορατές σε ανωνυμοποιημένη μορφή, δηλαδή χωρίς εμφάνιση του ονόματος σας ως συντάκτη.

 1. Cookies

Όπως και άλλοι πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών, χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα Cookies. Το Cookie είναι μια μικρή καταχώριση, που τοποθετείται σε ειδικά μητρώα δεδομένων στον υπολογιστή σας. Στα Cookies μπορούν να αποθηκεύονται πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας στον διαδικτυακό μας τόπο. Τα Cookies μας ωστόσο δεν καταγράφουν κανένα προσωπικό δεδομένο (όπως διεύθυνση IP ή δεδομένα εισόδου – Login), αλλά μόνον ανώνυμα «Session-IDs». Ορισμένα από τα Cookies που χρησιμοποιούμε παραμένουν στον υπολογιστή σας, έτσι ώστε η πλατφόρμα να αναγνωρίζει τον υπολογιστή σας σε μια μελλοντική επίσκεψή σας. Οι περισσότεροι φυλλομετρητές είναι μόνιμα ρυθμισμένοι να αποδέχονται τα Cookies. Μπορείτε ωστόσο να ρυθμίσετε το φυλλομετρητή σας με τρόπο που να μην αποδέχεται τα Cookies ή να ζητά προηγουμένως την επιβεβαίωσή σας. Είναι ωστόσο πιθανό, εφόσον δεν αποδέχεστε τα Cookies, να μην μπορείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες του Αρχείου MOG και της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας MOG.

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με χρήση Cookies είναι το άρθρο 6 παρ. 1 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔΠΧ).

 1. Ενεργές συνιστώσες

Στις σελίδες του προγράμματος «Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα» χρησιμοποιούνται μεταξύ άλλων εφαρμογές τύπου Java και Javascript. Μπορείτε να ρυθμίσετε το φυλλομετρήτη σας κατά τέτοιο τρόπο – ενδεχομένως μέσω της χρήσης κατάλληλων δωρεάν προγραμμάτων –, που να απορρίπτει τη διενέργεια τέτοιων εφαρμογών ή να την εξαρτά από προηγούμενη επιβεβαίωσή σας. Σε περίπτωση απόρριψης αυτών των εφαρμογών ωστόσο είναι πιθανό να μην μπορείτε να χρησιμοποιείτε στο εξής συγκεκριμένες λειτουργίες της διαδικτυακής υπηρεσίας.

 1. Δικαιώματα του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Έναντι του υπεύθυνου επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σε όλες τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο άρθρο 15 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔΠΧ).

Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διόρθωση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης. (Άρθρο 16 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εφόσον ισχύει κάποιος από τους λόγους που περιλαμβάνονται στο άρθρο 17 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Δικαίωμα Διαγραφής). Σε περίπτωση τέτοιου αιτήματος απέχουμε από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου προστασίας υπερτερούν άλλοι επιτακτικοί και άξιοι προστασίας λόγοι για την επεξεργασία.

Έχετε το δικαίωμα  να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν (Δικαίωμα εναντίωσης). Σε μια τέτοια περίπτωση ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. (Άρθρο 21 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη δήλωση συναίνεσης για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Μέσω της ανάκλησης της συναίνεσης δεν επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που έλαβε χώρα από το χρονικό σημείο της συναίνεσης μέχρι την ανάκληση.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας παρακαλούμε να αποστείλετε σχετικά ερωτήματα ή απαιτήσεις έγγραφα και ενυπόγραφα στα στοιχεία επικοινωνίας που περιλαμβάνονται στο σημείο 12.

 1. Διαγραφή των δεδομένων μετά από τη λήξη της σχέσης χρήσης

Μετά τη λήξη της εγγραφής σας στο Αρχείο MOG ή στην Εκπαιδευτική Πλατφόρμα MOG τα πλήρη προσωπικά σας δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί στην πλατφόρμα αντικαθίσταντα με κενά πεδία. Με αυτό τον τρόπο όλα τα προσωπικά σας δεδομένα ανωνυμοποιούνται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω για στατιστικές έρευνες σε ανωνυμοποιημένη μορφή. Με την ανωνυμοποίηση των δεδομένων των χρηστών επέρχεται και η ταυτόχρονη άρση της πρόσβασης στο Αρχείο MOG ή στην Εκπαιδευτική Πλατφόρμα MOG. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να τερματίσετε την εγγραφή σας στην πλατφόρμα και κατ’ αυτό τον τρόπο να ζητήσετε την ανωνυμοποίηση των δεδομένων σας. Εφόσον επιθυμείτε κάτι τέτοιο, παρακαλούμε να αποστείλετε σχετικό αίτημα στη διεύθυνση επικοινωνίας που αναγράφεται στο σημείο 12.

 1. Τροποποίηση της πρακτικής προστασίας των δεδομένων

Λαμβάνοντας υπόψη τις διαρκείς εξελίξεις, κυρίως στην τεχνολογία, οφείλουμε να επιφυλασσόμαστε για πιθανές τροποποιήσεις της πρακτικής μας αναφορικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο. Τυχόν τροποποιήσεις κοινοποιούνται στην ιστοσελίδα www.occupation-memories.org ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και – σε περίπτωση που κάτι τέτοιο προβλέπεται από το νόμο – μετά από σύμφωνη γνώμη σας σχετικά με τη νέα τροποποιημένη πρακτική. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τις εκάστοτε τροποποιήσεις, μπορείτε να τερματίσετε τη χρήση ανά πάσα στιγμή και να ζητήσετε τη διαγραφή του λογαριασμού σας.

 1. Επικοινωνία

Freie Universität Berlin
Universitätsbibliothek
Center für Digitale Systeme (CeDiS)
Projekt “Erinnerungen an die Okkupation in Griechenland”

Ihnestraße 24
14195 Berlin

Tel: +49 (0)30/838-52775
Fax: +49 (0)30/838-452775
E-Mail: info@occupation-memories.org

 

Αύγουστος 2020